Obszary praktyk

Kancelaria prawna agnieszka dziuba

Obszary praktyk

Kancelaria prawna agnieszka dziuba

Proszę o wybranie interesującego obszaru:

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • Odzyskanie należności majątkowych,
 • Nabycie spadku, dział spadku, testament, zachowek, niegodność dziedziczenia,
 • Sprawy: o zapłatę, zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, podział majątku, droga konieczna,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • Ubezwłasnowolnienie,
 • Windykacja należności na każdym etapie (postępowanie polubowne, sądowe, egzekucyjne).

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • rozwód;
 • separację;
 • podział majątku;
 • alimenty na dzieci;
 • alimenty na małżonka;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • ustanowienie kurateli;
 • zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, umów rekrutacyjnych, umów outsourcingowych, umów o pracę tymczasową;
 • sporządzenia regulaminów wewnętrznych firmy oraz procedur;
 • opiniowania umów oraz regulaminów;
 • równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • mobbingu;
 • reprezentowania podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownika w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzenia porozumień stron wynikających ze stosunków pracy;
 • odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych;
 • porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • reprezentowania przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenia odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowania klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • przygotowania umów handlowych i kontraktów;
 • opiniowania umów handlowych i kontraktów;
 • windykacji należności.

Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną.

Proszę o wybranie interesującego obszaru:

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • Odzyskanie należności majątkowych,
 • Nabycie spadku, dział spadku, testament, zachowek, niegodność dziedziczenia,
 • Sprawy: o zapłatę, zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, podział majątku, droga konieczna,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • Ubezwłasnowolnienie,
 • Windykacja należności na każdym etapie (postępowanie polubowne, sądowe, egzekucyjne).

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • rozwód;
 • separację;
 • podział majątku;
 • alimenty na dzieci;
 • alimenty na małżonka;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • ustanowienie kurateli;
 • zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, umów rekrutacyjnych, umów outsourcingowych, umów o pracę tymczasową;
 • sporządzenia regulaminów wewnętrznych firmy oraz procedur;
 • opiniowania umów oraz regulaminów;
 • równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • mobbingu;
 • reprezentowania podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownika w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzenia porozumień stron wynikających ze stosunków pracy;
 • odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych;
 • porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • reprezentowania przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenia odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowania klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • przygotowania umów handlowych i kontraktów;
 • opiniowania umów handlowych i kontraktów;
 • windykacji należności.

Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną.

Proszę o wybranie interesującego obszaru:

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • Odzyskanie należności majątkowych,
 • Nabycie spadku, dział spadku, testament, zachowek, niegodność dziedziczenia,
 • Sprawy: o zapłatę, zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, podział majątku, droga konieczna,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • Ubezwłasnowolnienie,
 • Windykacja należności na każdym etapie (postępowanie polubowne, sądowe, egzekucyjne).

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • rozwód;
 • separację;
 • podział majątku;
 • alimenty na dzieci;
 • alimenty na małżonka;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • ustanowienie kurateli;
 • zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • nawiązania stosunku pracy, w tym również pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, umów rekrutacyjnych, umów outsourcingowych, umów o pracę tymczasową;
 • sporządzenia regulaminów wewnętrznych firmy oraz procedur;
 • opiniowania umów oraz regulaminów;
 • równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • mobbingu;
 • reprezentowania podmiotów występujących w roli pracodawcy lub pracownika w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • sporządzenia porozumień stron wynikających ze stosunków pracy;
 • odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
 • porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych;
 • porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • reprezentowania przed sądem w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • ustalenia odpowiedzialności pracowników;
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowania klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

 • przygotowania umów handlowych i kontraktów;
 • opiniowania umów handlowych i kontraktów;
 • windykacji należności.

Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną.