Alimenty – jak udokumentować wysokość poniesionych kosztów utrzymania dziecka ?

Znaczący wpływ epidemii koronawirusa możemy dostrzec  w sprawach rodzinnych w szczególności w sprawach o alimenty oraz sprawach o rozwód, których z dnia na dzień co raz więcej przybywa w  polskich sądach. Sytuacja na rynku pracy w znacznym stopniu uległa pogorszeniu co uniemożliwiło wielu zobowiązanym łożenia na swoje dzieci. Ciężka sytuacja doprowadziła również do wzrostu spraw o rozwód. Zarówno rodzice, którzy występują z pozwem o alimenty jak również ci, którzy wnoszą sprawy o obniżenie alimentów, muszą w odpowiedni sposób udokumentować poniesione koszty i wydatki, aby pozew okazał się skuteczny a sąd miał możliwość rozpoznać sprawę bez zbędnej zwłoki. W sprawach o alimenty nie wystarczą już paragony.

Wielu rodziców jest w błędnym przeświadczeniu, że wystarczy sporządzić pozew o alimenty oraz  zawnioskować o ich zabezpieczenie pomijając najistotniejszą kwestię jaką jest rzetelne zebranie dokumentów potwierdzających wysokość ponoszonych kosztów. Należy mieć na uwadze, że sąd wydając postanowienie o zabezpieczeniu alimentów dokonuje wstępnej oceny, często nie mając jeszcze stanowiska drugiej strony. Zatem sąd opiera się na uprawdopodobnieniu roszczenia.

Im rzetelniej przygotowany pozew o alimenty oraz wniosek o ich zabezpieczenie tym lepiej. Przygotowując się do sprawy o alimenty należy zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty tj. faktury związane z kosztami utrzymania dziecka, potwierdzenia przelewów, informacje z których będą wynikały możliwości finansowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. To zdecydowanie zwiększy szanse na zabezpieczenie alimentów w takiej wysokości jakiej oczekujemy.

W zapomnienie odeszło już skrupulatne zbieranie paragonów przez rodziców zamierzających ubiegać się o alimenty. Od dłuższego czasu można zauważyć, że sądy sceptycznie podchodzą do takiej formy dokumentowania faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania dziecka. Sądy podnoszą, że paragony nie są miarodajne, gdyż nie dokumentują osoby, która poniosła określone koszty. Zatem, ciężko na ich podstawie ocenić czy rzeczywiście dane wydatki przeznaczone były na konkretne dziecko. 

 Epidemia doprowadziła do pogorszenia sytuacji majątkowej wielu rodziców, co przełożyło się również na zwiększoną ilość składanych pozwów o obniżenie alimentów. Takie obniżenie jest możliwe, jednak sąd zawsze ma na uwadze przede wszystkim zabezpieczenie sytuacji dziecka.

Rodzic, który zamierza występować z pozwem o obniżenie alimentów musi wykazać, że wystąpiły takie okoliczności, które uzasadniają ich obniżenie. Sąd z pewnością wnikliwie będzie badał sytuację materialną osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, w związku z czym samo stwierdzenie, że ogólna sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu z pewnością nie wystarczy. W tym celu niezbędne jest załączenie do pozwu dokumentów, które potwierdzą przedstawione w pozwie stwierdzenia o istotnym pogorszeniu sytuacji majątkowej.  Również i w tym przypadku jest możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa o obniżenie alimentów. Wniosek ten wymaga od nas szczegółowego uzasadnienia i przedstawienia odpowiedniej argumentacji. 

Udostępnij:

Więcej wpisów:

laptop, office, hand-3196481.jpg

Usługi prawne on-line

Potrzebujesz pisma procesowego, umowy lub opinii prawnej? A może chcesz uzyskać poradę prawną? Wszystkie te sprawy załatwisz ze mną przez Internet. Wymienione powyżej usługi prawne

agree, agreement, asian-1238964.jpg

Brak zgody małżonka na rozwód

Czy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest niezbędna aby rozwiązać małżeństwo ? Brak zgody drugiego małżonka na rozwód nie zawsze uniemożliwia wydanie przez sąd orzeczenia

divorce, separation, argument-6930723.jpg

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu. Powodem takiej decyzji sądu jest występowanie w sprawie

- Porada prawna on-line -