Brak zgody małżonka na rozwód

agree, agreement, asian-1238964.jpg

Czy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest niezbędna aby rozwiązać małżeństwo ?

Brak zgody drugiego małżonka na rozwód nie zawsze uniemożliwia wydanie przez sąd orzeczenia rozwiązującego małżeństwo.

W sytuacji gdy z żądaniem orzeczenia rozwodu występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa a drugi małżonek (niewinny) nie wyraża zgody na rozwód to sąd może nie rozwiązać małżeństwa. Jednak pomimo braku takiej zgody małżonka nie ponoszącego winy za rozkład pożycia małżeńskiego sąd może orzec rozwód, jeśli uzna ten brak zgody za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 24 października 2000 r. (V KCN 129/00) odmowa jednak nie może być narzędziem zemsty lub szykany.

Kiedy zatem brak zgody małżonka niewinnego będzie uznany przez sąd jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ? Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 czerwca 2002 r. (IV CKN 1192/00) wskazał, że pominięcie odmowy zgody na rozwód z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego może nastąpić wówczas, gdy w danych okolicznościach nie ma podstaw do przyjęcia, że orzeczenie rozwodu może wywołać niepożądane skutki społeczne.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rozwodu zapraszam do kontaktu mailowego/telefonicznego, za pośrednictwem porady prawnej online lub bezpośredniego w kancelarii mieszczącej się w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy 27.

Udostępnij:

Więcej wpisów:

laptop, office, hand-3196481.jpg

Usługi prawne on-line

Potrzebujesz pisma procesowego, umowy lub opinii prawnej? A może chcesz uzyskać poradę prawną? Wszystkie te sprawy załatwisz ze mną przez Internet. Wymienione powyżej usługi prawne

divorce, separation, argument-6930723.jpg

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia pomiędzy małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu. Powodem takiej decyzji sądu jest występowanie w sprawie

Regulamin usług prawnych online

§ 1 Niniejszy regulamin usług prawnych online (dalej: „Regulamin”) określa zasady dotyczące świadczeniausług drogą elektroniczną, w szczególności określając zasady przyjęcia usługi, zasady dotyczącewynagrodzenia oraz ewentualnymi pytaniami i

- Porada prawna on-line -